Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

Bài 7. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

A. Phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá.

B. Catôt bị nung nóng phát ra êlectron

C. Quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ trong chất khí

D. Chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hoá.

Hướng dẫn giải:

Chọn B