Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số thích hợp vào ô vuông.

7. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Hướng dẫn giải.

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

ĐS: a) \(\frac{1}{2}=\frac{6}{12}\) ;

      b) \(\frac{3}{4}=\frac{15}{20}\) ;

      c) \(\frac{-7}{8}=\frac{-28}{32}\) ;

      d) \(\frac{3}{-6}=\frac{12}{-24}\) .