Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.

Bài 7. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là ) như trong hai hình sau:

Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.

Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên. 

Ta có:

.

Suy ra  vuông tại A.

Áp dụng hệ thức h^{2}=b'c' ta có: 

Cách 2:

Cũng chứng minh  vuông như cách 1.

Áp dụng hệ thức  ta được .