Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Với dòng điện xoay chiều,

7. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào ?

A. I = \(\frac{I_{0}}{2}\);                                       B. I = \(\frac{I_{0}}{3}\);

C. I = \(\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\);                                    D. I = \(\frac{I_{0}}{\sqrt{3}}\).

Bài giải:

Chọn đáp án C