Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s

7. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì: 

A. Vật dừng lại ngay

B. Vật đổi hướng chuyển động

C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại

D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s

Chọn đáp án đúng

Hướng dẫn:

Đáp án: D