Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Chọn câu đúng.

7. Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với.

A. cường độ âm.

B. biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm.

D. tần số âm.

Hướng dẫn giải.

Đáp án C.