Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng.

7. Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.

Giải.

Hướng dẫn giải.

Đáp án A.