Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

a) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ đó.

b) Hãy so sánh thể tích khối trụ và thể tích khối cầu được tạo nên bởi hình trụ và mặt cầu đã cho.

Giải

a) Smặt cầu = 4πr2

Shình trụ = 4πr2                        Vậy Smặt cầu = Shình trụ

b) Vkhối cầu = \({4 \over 3}\pi {r^2}\)

Vkhối trụ = 2πr3                         Vậy \({{{V_{KT}}} \over {{V_{KC}}}} = {{2\pi {r^3}} \over {{4 \over 3}\pi {r^3}}} = {3 \over 2}\)