Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng.

7. Chọn câu đúng.

Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ :

A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Hướng dẫn giải.

Đáp án B.