Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là 6V.

7. Tính điện năng tiêu thụ  và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là 6V.

Giải:

Điện năng tiêu thụ A= 6. 1. 3600 = 21600 J = 21,6 kJ = 0,006 KW.h

Công suất điện P = UI = 6 W.