Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất

7. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. kim loại mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

C đúng.

a