Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Bài 7. Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

LỜI GIẢI

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết : cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bô' electron trên các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tô'.

Thí dụ : Na : ls2 2s2 2p6 3s1 là kim loại mạnh.