Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

7. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một sợi chỉ.

C. Một chiếc khăn tay.

D. Một mẩu phấn.

Trả lời:

D