Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?

7. Hãy chọn câu đúng.

Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?

A. Trắng                                                                 B. Xanh.

C. Đỏ.                                                                    D. Vàng.

Hướng dẫn.

Đáp án: C.