Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho

Bài 7. Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho ++2 = 

Hướng dẫn giải:

Gọi D là trung điểm của cạnh AB, ta có:

+ = 2

Đẳng thức đã cho trở thành:

2+ 2 = 

=> + = 

Đẳng thức này chứng tỏ M là trung điểm của CD