Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.

Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng 

A. 0,589 mm.             B. 0,589nm.

C. 0,589 μm.              D. 0,589 pm.

Hướng dẫn giải:

Đáp án  C.