Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc...

7. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

Hướng dẫn.

Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.