Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi đốt cháy hoàn toàn

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C3H8

B. C5H10

C. C5H12

D. C4H10

Hướng dẫn giải:

Chọn C