Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 69. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh

Bài 69. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính 1,672 m và bánh xe trước có đường kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Hướng dẫn giải:

Chu vi bánh xe sau: π x 1,672 (m)

Chu vi bánh xe trước: π x 0,88 (m)

Khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì quãng đường đi được là:

                   π x 1,672 (m)

Khi đó số vòng lăn của bánh xe trước là:

                   \(\frac{\pi .16,72}{\pi .0,88}\) = 19 vòng