Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Cho  \(A = \frac{3}{2. ?}\)

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là : 2, 3, 5, 7

Điền vào dấu hỏi chấm ta được \(\frac{3}{2.2}; \frac{3}{2.3}; \frac{3}{2.5}; \frac{3}{2.7}\)

Trong các phân số trên, các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: \(\frac{3}{2.2}; \frac{3}{2.3}; \frac{3}{2.5}\)

Vậy có thể điền ba số: 2, 3, 5