Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax

67. Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Bài giải:

Ta có: EB // DD' // CC' và AE = CD = DE.

Nên theo định lí về các đường thẳng song song cách đều ta suy ra

                       AC' = C'D' = D'B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.