Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB

66. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn (h.92). Đội đã dựng các điểm C, D, E như trên hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn thẳng EF vuông góc với DE. Vì sao AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng ?

Bài giải:

Tứ giác BCDE có:

         BC // DE (vì cùng vuông góc với CD)

        BC = DE

nên BCDE là hình chữ nhật

Do đó  = 900 = 900

Suy ra AB và EF cùng nằm trên một đường thẳng.