Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

64. Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5;                          b) a - x = 2.

Bài giải:

a) a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 - a.

b) a - x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a - 2 = x. Vậy x = a - 2.