Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn thành các phép tính:

Hoàn thành các phép tính:

a) \({7 \over 9} - { \ldots  \over 3} = {1 \over 9}\)

b) \({1 \over  \ldots } - {{ - 2} \over {15}} = {7 \over {15}}\)

c) \({{ - 11} \over {14}} - {{ - 4} \over  \ldots } = {{ - 3} \over {14}}\)

d) \({ \ldots  \over {21}} - {2 \over 3} = {5 \over {21}}\)

Hướng dẫn làm bài:

Thay dấu ba chấm bởi x rồi tìm x.

Chẳng hạn: \(a){7 \over 9} - {x \over 3} = {1 \over 9}\) . Từ đó suy ra: \({x \over 3} = {7 \over 9} - {1 \over 9}\) hay \({x \over 3} = {6 \over 9} = {2 \over 3}\)

Vậy x = 2

Đáp số: a) x = 2 ; b) x = 3; c) x = 7; d) x =19.