Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khôi s7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối?

Lời giải:

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có:  và y - t = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Do đó: 

x = 315

y = 280

z = 245

t = 210