Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn làm bài:

Coi phân số phải tìm là x rồi vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.

Chẳng hạn: \({\rm{c}}){1 \over 4} - x = {1 \over {20}}\). Chuyển vế ta được:

\(x = {1 \over 4} - {1 \over {20}} = {{5 - 1} \over {20}} = {4 \over {20}} = {1 \over 5}\)

Đáp số: \(a){{ - 3} \over 4};b){{11} \over {15}};c){1 \over 5};d){{ - 8} \over {13}}\)