Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

60. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 33 . 34 ;                        b) 52 . 57;                      c) 75 . 7.

Bài giải:

Theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: am . an = am + n ta có:

a)    33 . 34 = 37;             b) 52 . 57 = 59;                    c) 75 . 7 = 76.