Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm...

6. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng: \(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}.\)

Hướng dẫn. 

(H.3.5)

Vế trái = \(\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GC}=3\overrightarrow{DG}.\)