Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ: