Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Cho tam giác đều ABC.

Bài 6. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C.

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC.

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:  =  =  = (gt)

Suy ra:  =  =  =  =  =  = .

Tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của bà cạnh cũng chính là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đều ABC.

Suy ra:  =  - ( +) =  -  = 

Tương tự ta suy ra  =  =  = .

b) Từ  =  =  =  ta suy ra:

Cung ABC = BCA = CAB = 240º