Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

6. Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

Hướng dẫn giải :

Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :