Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

6. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N

a) Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 900

B.1200

C. 600

D. 00

b) Vẽ hình minh họa

Hướng dẫn:

a) Do \(\vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}}\) với F có độ lớn bằng đường chéo hình bình hành mà hai cạnh bên là F1  ,F2cos. Nếu 

F- F= F = 10 => tam giác lực \(\vec{F_{1}}\vec{F_{2}}\vec{F}\) khép kín là một tam giác đều. Từ đó suy ra góc giữa \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\) là  α  = 120

Chọn B

b) Hình minh họa: