Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng.

6. Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

Giải.

Đáp án C.