Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

6. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Giải.

Điều kiện là chiều dài sợi dây phải bằng 1 số lẻ lần λ/4.