Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

C6. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

A. m phát ra đến tai cùng lúc với âm phản xạ;

B. Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ;

C. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ đi nơi khác không đến tai;

D. Cả ba trường hợp trên.

Hướng dẫn giải:

Chọn A. Âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ.