Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

6. Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ

B. cùng tần số.

C. Cùng pha ban đầu.

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Giải.

Đáp án D.