Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Bài 6. Cho hàm số   .

         a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

         b) Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị đi qua a(-1 ; ).

         c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.

Hướng dẫn giải:

a)  . Tập xác định : R {} ;

              và  ;

          Do đó hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

         b) Tiệm cận đứng ∆ : x =  .

             A(-1 ; ) ∈ ∆ ⇔  = -1 ⇔ m = 2.

         c) m = 2 => .