Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều canh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều canh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Hướng dẫn giải:

THeo đề bài, đường kính của hình tròn đáy của nón bằng 2a. Vậy bán kính R = a.

Chiều cao của hình nón bằng chiều cao của tam giác đều, nên h = a√3 và đường sinh l = 2a.

Vậy diện tích xung quanh của hình nón là:

                            Sxq = πRl = 2a2π ( đơn vị diện tích).

Thể tích khối nón là:

                            \(V = {1 \over 3}\pi {r^2}.h = {1 \over 3}\pi {a^2}.a\sqrt 3  = {{\pi {a^3}\sqrt 3 } \over 3}\)