Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình chóp S.ABC. Gọi A' và B' lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C' và S.ABC bằng:

Cho hình chóp S.ABC. Gọi A' và B' lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C' và S.ABC bằng:

(A)  \({1 \over 2}\)                (B) \({1 \over 3}\)                  (C) \({1 \over 4}\)                     (D) \({1 \over 8}\)

Giải

Chọn (C) \({1 \over 4}\)