Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai dao động điều hòa cùng phương...

6. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ:

A1 = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) cm, A2 = √3 cm và các pha ban đầu tương ứng φ1 = \(\frac{\pi }{2}\) và φ2 = \(\frac{5\pi }{6}.\)

Tìm phương trìn dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

Hướng dẫn.

Áp dụng công thức (5.1 và 5.2 - SGK) ta tìm được:

 A = 2,3 cm và φ = 0,73π

Phương trình dao động tổng hợp là: x = 2,3cos(5πt + 0,73π) (cm).