Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Nguyên tử agon có kí hiệu

Bài 6. Nguyên tử agon có kí hiệu là \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\).

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

LỜI GIẢI

z = 18 suy ra trong hạt nhân Ar có 18p và 22n (40 - 18), lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau : ls2 2s2 2p6 3s2 3p6.

a