Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sao chổi, thiên thạch.

6. Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì? Sao băng có phải là một thành viên của hệ Mặt Trời hay không?

Hướng dẫn:

Sao chổi, thiên thạch đều là các thành viên của hệ Mặt Trời. Khi thiên thạch bay vào khí quyển của Trái Đất, nó nóng sáng và bốc chảy gọi là sao băng.