Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện..

6. Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SOdo nhà máy xả vào khí quyển một năm là:

A. 1420 tấn.

B. !250 tấn.

C. 1530 tấn.

D. 1460 tấn.

Hướng dẫn:

Đáp án : D

S + O2  ->    SO2

Khối lượng lưu huỳnh trong 1 tấn than đá là:   = 2 (tấn).

Khối lượng SO2 tạo thành trong 1 ngày đêm là: = 4 (tấn)

Khối lượng SO2 xả vào khí quyển trong 1 năm là: 4.365  = 1460 (tấn)