Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

Bài 6. Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Quy ước đặt:

1: Mắt bình thường về già;

2: Mắt cận;

3: Mắt viễn.

Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 và 3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.