Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô

6. Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?

Hướng dẫn: