Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

6. Số nuclôn trong

6. Số nuclôn trong \( _{13}^{27}\textrm{Al}\) là bao nhiêu?

A. 13.

B. 14.

C. 27.

D. 40.

Trả lời:

C