Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

6. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Hướng dẫn giải.

Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta có :

                    ∆U = Q + A = 100 - 20 = 80 J.