Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí.

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là \(\frac{4}{3}\). Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 37o                B. 42o                 C. 53o

D. Một giá trị khác A, B, C.

Hướng dẫn giải: 

Chọn A