Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số...

6. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là :

A.Sắt.

B.Brom.

C. Photpho.

D.Crom.

Trả lời.

Đáp án A.