Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?

6. Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi, không phụ thuộc điều kiện bên ngoài. 

D. Chỉ xuất hiện khi pin được chiếu sáng.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.